REGULAMIN SERWERÓW ELITA

CONAN EXILES

 1. W tej grze obowiązują również podpunkty z regulaminu ogólnego
 2. Każdy gracz (tribe) może mieć jeden budynek główny i jeden wypadowy.
 3. Budynek wypadowy może mieć maksymalnie 8×8 fundamentów i 4 ściany w górę. Pochyłe dachy będziemy liczyć jako ściany.
 4. Administracja rozłożyła pokoje map najbliżej jak się dało przy każdych obeliskach. Gracze mogą mieć jeden pokój map w bazie głównej.
 5. Po odblokowaniu całej magii, masz możliwość ustawiania teleportów. Dozwolone jest ustawienie dwóch teleportów na całej mapie. Jeden w bazie głównej, jeden w bazie wypadowej.
 6. Teleporty powinny być zabudowane tak aby dostęp do tp był tylko dla tribe.
 7. Kiedy zmienia miejsce zamieszkania stary budynek musi zostać rozebrany.
 8. Zakaz budowy przy wioskach obeliskach lub dungeonach.
 9. Zakaz zabudowywania raspawnu koni, bossów i ważnych surowców.
 10. Każdy tribe może posiadać maksymalnie 2 koła bólu, które muszą być wybudowane przy bazie. Nie stawiamy kół bólu poza terenem, bazy. Można mieć jedno przy bazie głównej i jedno przy wypadowej.
 11. Bazy prosimy budować takie aby ich teren był wykorzystywany.
 12. Nie stawiamy wielkich wierz w chmurach, ogromnych budowli zajmujących tylko teren, który i tak nie jest wykorzystywany. Budujmy z głową aby nie obciążać serwera.
 13. Zakaz spamowania terenów fundamentami, skrzynkami i innymi strukturami.
 14. Aby na serwerze był porządek, to po 12 dniach nieobecności danego gracza lub tribu budynek wraz z zawartością administracja ma prawo usunąć.
 15. Aby nie psuć rozrywki nowym graczom zabrania się dawania na start jakichkolwiek itemów, zwierząt, brania na bosy i pomagania w expieniu.
  (Nowy gracz to ten co nie przekroczył 25 poziomu)
 16. Zabrania się rozdawnictwa itemków, niewolników, zwierząt innym graczom nawet jeśli opuszczasz serwer (psuje to rynek)
 17. Nie oddajemy eq jeśli gracz wyjdzie poza mapę.
 18. Administracja bez ostrzeżeń ma prawo zlikwidować struktury lub inne przedmioty plemienia, które są wbrew regulaminowi.